znak zapytania

Jak piszemy: toteż czy to też

Poprawny zapisem jest toteż.

Jest to spójnik współrzędny, który zawsze piszemy łącznie. Poszczególne zdania składowe w wypowiedziach współrzędnie złożonych rozdzielamy przecinkiem, jeśli są połączone są za pomocą spójnika toteż.

Poprawna pisownia

toteż

Częste błędy

to też, totesz, toterz

Przykłady:

Tomek jest pracowity, toteż uzyskuje dobre stopnie w nauce.

Czułem się bardzo zmęczony, toteż położyłem się wcześniej spać.

Wreszcie nadeszła wiosna , toteż ludzie zaczęli pić więcej wody.

Wracaliśmy w tym samym kierunku, toteż podwiozłem ją do domu.

Zobacz również - jak się pisze: