znak zapytania

Jak piszemy: ówczesny czy uwczesny

Przymiotnik ówczesny zawsze piszemy z zastosowaniem –ó na początku tego wyrazu. W tym przypadku nie funkcjonuje zasada, według której piszemy –ó wtedy, kiedy wymienia się na o lub e w wyrazach pokrewnych bądź w innych formach danego wyrazu.

Ówczesny czyli panujący w latach, o których była mowa, inaczej stary, ubiegły, miniony.

Poprawna pisownia

ówczesny

Częste błędy

uwczesny

Przykłady:

Ówczesny król zakończy trwająca od wielu lat wojnę.

Ówczesny przepis zabraniał kobietom podejmować pracy.

Czy wiesz ile zarabiał ówczesny cieśla?

Zobacz również - jak się pisze: