znak zapytania

Jak piszemy: żonkil czy rzonkil

Prawidłowa forma to żonkil z użyciem „ż”. Rzeczownik żonkil jest wyrazem zapożyczonym, pochodzi od francuskiego słowa jonquille, zatem z etymologii możemy odczytać, że na początku wyrazu piszemy „ż” (w języku francuskim „j” wymawiamy jako „ż”).

Żonkil to gatunek narcyza, roślina ozdobna z rodziny amarylkowatych o żółtych kwiatach, pochodząca z obszaru śródziemnomorskiego. Jest kojarzony z wiosną.

Poprawna pisownia

żonkil

Częste błędy

rzonkil

Przykłady:

Mąż podarował mi z okazji pierwszego dnia wiosny ślicznego żonkila.

Botanicy z pobliskiego instytutu zachwycali się podczas wycieczki pięknymi żółtymi żonkilami.

Ulubionymi kwiatami Oli są kaczeńce oraz żonkile.

Zobacz również - jak się pisze: