znak zapytania

Jak piszemy: kłótnia czy kłutnia

Kłótnia stanowi poprawną wersję zapisu.

Ostra wymiana zdań pomiędzy dwiema stronami, które mają inne poglądy na dany temat to kłótnia.

Rzeczownik kłótnia piszemy zawsze z użyciem „ó”. W polszczyźnie nie jest znana zasada wyjaśniająca pisownię tego wyrazu, dlatego należy ją zapamiętać. Patrząc na względy historyczne możemy doszukać się prasłowiańskiego zapisu koltьńa.

Poprawna pisownia

kłótnia

Częste błędy

kłutnia

Przykłady:

Wszyscy mają już dosyć, ponieważ kłótnia pomiędzy nimi trwa od bardzo dawna.

Pomiędzy dwiema partiami politycznymi od dawna trwają kłótnie.

Ich spotkanie zakończyło się jak zwykle kłótnią.

Ta kłótnia trwa od kiedy zaczęli walczyć o względy tej samej kobiety.

Zobacz również - jak się pisze: