znak zapytania

Jak piszemy: znikąd czy z nikąd

Poprawna forma to znikąd.

Przyimek -z stanowi przedrostek, który łączy się z drugą częścią wyrazu tworząc zrost znikąd.

W tym przypadku ma zastosowanie zasada, według której pisownia przedrostków z cząstkami takimi jak: -ąd, -ędy, -kroć, -dziesiąt, -dziesty, -krotny, -nasty jest zawsze łączna.

Znikąd czyli z żadnego miejsca/punktu, nie wiadomo skąd.

Poprawna pisownia

znikąd

Częste błędy

z nikąd, z nikond, znikond

Przykłady:

Ten człowiek pojawił się znikąd.

Po przyjeździe ze szpitala nie otrzymaliśmy znikąd pomocy.

Znikąd nie wychodziła bez poczęstunku.

Zobacz również - jak się pisze: