znak zapytania

Jak piszemy: nietylko czy nie tylko

Nie tylko piszemy rozdzielnie.

Partykuła przecząca „nie” pisana jest rozdzielnie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników (nie tylko, nie byle, nie lada).

Nie tylko jest zaprzeczeniem tylko – czyli partykuły wyróżniającej, podkreślającej, że treść zdania stosuje się jedynie do wyrazu stojącego po niej. Nie tylko/tylko to także spójnik łączący zdania o kontrowersyjnej treści, który uwydatnia, uściśla obszar tematyczny o jakim była mowa.

Poprawna pisownia

nie tylko

Częste błędy

nietylko

Przykłady:

Janek nie tylko był dobry z matematyki, ale także z historii.

Tej nocy tańczył nie tylko przy dźwiękach fortepianu.

W tym feralnym dniu nie tylko Ty zostałaś zwolniona z pracy.

Nie tylko ja dzisiejszej nocy miałam koszmary, moja rodzina także.

Zobacz również - jak się pisze: