znak zapytania

Jak piszemy: półtora czy półtorej

Obie formy są poprawne w zależności od użytego rodzaju tego liczebnika.

Półtora – liczebnik rodzaju męskiego oraz nijakiego, półtorej – liczebnik rodzaju żeńskiego. Mówimy półtora kilograma (nie: półtorej kilograma), półtora jabłka, półtorej mili (nie: półtora mili), półtorej szklanki itp.

Przyimki, które występują przed liczebnikiem nie mają wpływu na formę rzeczownika, który występuje zazwyczaj w dopełniaczu np. Rozmawiałam z nią przed półtorej godziny (nie: przed półtorej godziną). Wyjątek stanowi wyrażenie: przed półtora rokiem, w którym zachowany jest rząd przyimka np. Przyjechała przed półtora rokiem (nie: przed półtora roku).

W rzeczownikach i przymiotnikach złożonych, w których pierwszym członem jest liczebnik półtora, pozostaje on niezmieniony bez względu na drugi człon złożenia np. półtoragodzinny, półtoradniowy, półtoraroczny itp.

Poprawna pisownia

półtora, półtorej

Częste błędy

Przykłady:

Pożyczyłam tę sukienkę na półtora tygodnia.

Kupiłam dziś w sklepie półtora kilograma wołowiny.

Przemek ukończy studia prawnicze za półtora roku.

Według tego przepisu musisz użyć do ciasta półtorej szklanki mąki.

Zobacz również - jak się pisze: