znak zapytania

Jak piszemy: nieładnie czy nie ładnie

Nieładnie stanowi poprawny zapis.

Nieładnie stanowi antonim przysłówka ładnie”. Stosujemy go kiedy chcemy chcemy podkreślić, że coś wygląda brzydko, nieestetycznie, niegustownie, niestosownie.

Nie – jako początkowy człon wyrazów złożonych piszemy łącznie z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym np. niemiło, niedobrze. Reguła ta uzasadnia dlaczego przysłówek nieładnie również piszemy łącznie.

Poprawna pisownia

nieładnie

Częste błędy

nie ładnie

Przykłady:

To nieładnie z Twojej strony, że nie zaprosiłeś go na urodziny.

Ania zachowała się nieładnie udając, że go nie widzi.

Moim zdaniem ten pokój wygląda nieładnie, mogłeś go inaczej urządzić.

Nieładnie tak kogoś obgadywać.

Zobacz również - jak się pisze: