znak zapytania

Jak piszemy: rurznica czy różnica

Różnica to:

  • W logice jest to cecha przedmiotu, który jest porównywany z innym, wyróżniamy różnicę ilościową oraz jakościową.
  • W matematyce jest to wynik odejmowania (odjemna – odjemnik).

Poprawną formą zapisu jest różnica.

W polszczyźnie rzeczownik ten piszemy stosując zawsze -ż, nigdy -rz pomimo braku odmiany na -o lub -e. Warto więc zapamiętać pisownię tego wyrazu.

Poprawna pisownia

różnica

Częste błędy

rurznica, rużnica, rórznica

Przykłady:

Podczas długiej rozmowy wyraźnie widać było różnicę zdań.

Zdarzeniem losowym nazywamy tzw. różnicę wydarzeń.

Różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym wynagrodzeniem w naszej firmie była ogromna.

Czy widzisz wreszcie różnicę w jeździe nowym i starym samochodem tej samej klasy?

Zobacz również - jak się pisze: