znak zapytania

Jak piszemy: ęblemat czy emblemat

Emblemat to z greckiego ozdoba, godło; inaczej znak, symbol, przedmiot będący symbolem czegoś np. emblematami władzy królewskiej jest berło i korona. Emblematem nazywamy także kompozycję słowno-plastyczną. Wyraz emblemat piszemy zawsze stosując –em, zgodnie z wymową przed spółgłoskami p i b.

Poprawna pisownia

emblemat

Częste błędy

ęblemat, emplemat

Przykłady:

Mikołaj Rej to jeden z najbardziej znanych twórców emblematów.

Proszę podać tytuł jednego ze znanych Wam emblematów barokowych.

Emblematy to piękne dzieła sztuki.

Zobacz również - jak się pisze: