znak zapytania

Jak piszemy: któż czy któsz

Poprawna forma to któż – wzmocniony zaimek pytajny kto (tylko w pytaniu niezależnym).

Łączy się z cząstką składową trybu przypuszczającego by, bym, które piszemy oddzielnie np. Któż by to spamiętał?

Poprawna pisownia

któż

Częste błędy

któsz, ktusz, którz

Przykłady:

Któż to zapukał do naszych drzwi.

Któż Ci to powiedział.

Któż by to pojął.

Któż z obecnych tu osób odważyłby się sprzeciwić szefowi?

Zobacz również - jak się pisze: