znak zapytania

Jak piszemy: błahy czy błachy

Błahy czyli bez większego znaczenia, inaczej nieistotny, nieważny, do pominięcia.

Przymiotnik błahy piszemy z użyciem „h” zgodnie z regułą, według której „h” piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, ż, z, dz w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych. W prezentowanym przykładzie (błahy wymienia się na błazen). Błahy piszemy zatem przez „h” ponieważ zgodnie z powyższą regułą wymienia się ono na „z”.

Poprawna pisownia

błahy

Częste błędy

błachy

Przykłady:

Powód, który podała spóźniając się do pracy wydawał się błahy.

Synonimem słowa błahy jest np. banalny.

To był tylko błahy element jego długiej historii.

Nie zauważyła, że był to błahy aspekt całej układanki.

Zobacz również - jak się pisze: