znak zapytania

Jak piszemy: poprzez czy po przez

Poprzez zawsze piszemy łącznie.

Jest to przyimek, który łączy się z rzeczownikami lub (wyrazami, które pełnią ich funkcję) w bierniku, ma podobne znaczenie jak przyimek przez.

Niepoprawnie stosowany zamiast przyimka przez w następujących funkcjach oraz znaczeniach:

  • w funkcji przyczynowej: Wydali go poprzez (zamiast przez) zazdrość.
  • za czyimś pośrednictwem np. Wysłać poprzez (zamiast przez) kogoś.
  • w związkach frazeologicznych
  • w dopełnieniu ze sprawcą np. Drzewo powalone poprzez (zamiast przez) wiatr.

Przyimek poprzez używamy:

  1. w odniesieniu do przeszkody utrudniającej działanie czegoś np. Przedzierał się poprzez wysokie krzewy.
  2. w jakiś sposób, za pośrednictwem czegoś np. Zmiana systemu pracy poprzez zakup komputerów.
  3. W odniesieniu do pokonywania przestrzeni mieszczącej się pomiędzy punktem wyjścia ruchu a jego odległym celem np. Jechał do rodziny poprzez pola i lasy.

Poprawna pisownia

poprzez

Częste błędy

po przez

Przykłady:

Wędrowaliśmy poprzez pola i lasy.

Krzyczała poprzez krzyk dzieci i szum kosiarki do trawy.

Poprzez ten czas skończyła szkołę i dostała się na studia.

Zobacz również - jak się pisze: