znak zapytania

Jak piszemy: branża czy branrza

Branża to rzeczownik rodzaju żeńskiego, który pochodzi z języka francuskiego (branche). W tym przypadku stosujemy zasadę, że „ż” piszemy po literach „l”, „ł”, „r” i w wyrazach zapożyczonych po „n”. Branża to gałąź, dziedzina będąca jednostką klasyfikacji gospodarczej, jest to zespół przedsiębiorstw zajmujących się tym samym typem produkcji, handlu lub usług. Nazwą branża określamy również towary o podobnym składzie surowcowym zaliczające się do tej samej gałęzi produkcji.

Poprawna pisownia

branża

Częste błędy

branrza

Przykłady:

Od lat pracujemy w tej samej branży.

Podczas Targów wystawcy opowiadali sobie nowinki o branży spożywczej.

Ich firma jest wiodącym liderem światowym w branży karmy dla psów.

Dzięki pracy w branży hotelarskiej nauczyłam się płynnie mówić po angielsku.

Zobacz również - jak się pisze: