znak zapytania

Jak piszemy: dwuipółletni czy dwu i pół letni

Poprawną formę stanowi wyraz dwuipółletni, który piszemy zawsze razem.

Dwuipółletni to inaczej dwa i pół roku, wyrażenie to składa się z następującego połączenia (liczebnik+spójnik+liczebnik+rzeczownik). W języku polskim słowne połączenie liczebnika bądź liczebników z rzeczownikiem zawsze piszemy łącznie.

Poprawna pisownia

dwuipółletni

Częste błędy

dwu i pół letni

Przykłady:

Mój dwuipółletni bratanek składa już całe zdania.

Sprzedałem wczoraj mój dwuipółletni samochód.

W ramach nowej umowy z operatorem wymieniłam mój dwuipółletni telefon na nowszy model.

Zobacz również - jak się pisze: