znak zapytania

Jak piszemy: przejąłem czy przejołem

Przejąłem to poprawna forma, którą uzasadnia zasada mówiąca, że „ą” i „ę” piszemy przed „l”, „łw zakończeniach form osobowych czasowników w czasie przeszłym podobnie jak w wyrazie wyciąć.

Przejąłem stanowi męską formę czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym, który pochodzi od innego czasownika – przejąć. Synonimami czasownika przejął są opanował, zajął, przechwycił.

Poprawna pisownia

przejąłem

Częste błędy

przejołem, przejełem

Przykłady:

Jarek miał dwadzieścia pięć lat kiedy przejął firmę ojca po jego przejściu na emeryturę.

Piotrek przejął inicjatywę w związku partnerskim i zaczął wychodzić z różnymi propozycjami wspólnego wyjazdu z Małgosią.

Jedna z większych korporacji światowych przejęła nowy startup, aby przejąć cenną technologię.

Wnuczek przejął po swoim dziadku olbrzymi majątek.

Duży koncern przejął największą sieć myjni samochodowych w Luksemburgu.

Zobacz również - jak się pisze: