znak zapytania

Jak piszemy: uwdzie czy ówdzie

Ówdzie w drodze wyjątku zapisujemy stosując –ó na początku tego wyrazu. Zazwyczaj –ó piszemy wtedy, kiedy wymienia się na o lub e w innych formach danego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych, zatem zapisujemy ówdzie – bo wymienia się na owdzie.

W niektórych słownikach języka polskiego można znaleźć inną formę zapisu tego wyrazu – owdzie.

Ówdzie czyli w innym miejscu, gdzie indziej.

Poprawna pisownia

ówdzie

Częste błędy

uwdzie

Przykłady:

Tu i ówdzie można jeszcze dostać tą starą postać leku.

Ówdzie lepiej się wysypiam niż w tym hotelu.

Pójdę do pracy tu lub ówdzie.

Zobacz również - jak się pisze: