znak zapytania

Secesja

Secesja (łac. seccesio – oddzielenie się) jest to:

  1. w starożytnym Rzymie – kilkakrotne (V – III w. p.n.e.) demonstracyjne opuszczanie Rzymu przez plebejuszy jako forma walki politycznej z patrycjuszami; w dziejach Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. wystąpienie z Unii w latach (1860-1861) 11 stanów południowych utworzyły Skonfederowane Stany Ameryki;
  2. styl panujący w sztuce w XIX oraz na początku XX w., zwłaszcza w zdobnictwie charakteryzujący się zamiłowaniem do swobodnej kompozycji oraz asymetrii;
  3. wystąpienie z ugrupowania, związku np. politycznego, literackiego.

Przykłady:

Alfons Mucha i Gustav Klimt to znani artyści z okresu secesji.

Meble antyczne z okresu secesji nazywane są inaczej art deco.

Grupa inteligencji warszawskiej, która wystąpiła w 1911 r. z Ligii Narodowej przyjęła nazwę „Secesji”.

Zobacz również: