znak zapytania

Pranie mózgu

Pranie mózgu jest to powolne psucie, rozkład i niszczenie systemu wartości człowieka mające na celu zmianę poglądów, zachowań oraz przekonań.

Przykłady:

Pranie mózgu to działanie nastawione na zmianę osobowości.

Niektórzy uważają, że kupowanie zbyt dużej ilości ubranek i rekwizytów dla dziecka przed porodem jest spowodowane praniem mózgów przez media.

W Państwie prawa nie powinno dochodzić do sytuacji, w której dochodzi do prania mózgów przez różnego typu podmioty.

Zobacz również: