znak zapytania

MCV

MCV jest to średnia objętość krwinki czerwonej czyli erytrocytu. Norma dla osób dorosłych wynosi 82-92 fl. Natomiast norma dla dzieci wynosi od 78–98 fl. Niski poziom MCV może świadczyć o niedokrwistości mikroblastycznej – z niedoboru żelaza lub o odwodnieniu hipertonicznym. Podwyższona wartość tego wskaźnika może natomiast świadczyć o niedokrwistości megaloblastycznej wynikającej z niedoboru witaminy B12 oraz kwasu foliowego.

Przykłady:

Od wielu lat mam obniżony poziom MCV we krwi.

Niedokrwistość megaloblastyczna charakteryzuje się podwyższonym poziomem wskaźnika MCV w morfologii krwi.

MCV to ważny czynnik, za pomocą którego można zdiagnozować poważne choroby.

Zobacz również: