znak zapytania

Genom

Genom jest to zespół podstawowych jednostek dziedziczenia – genów, który mieści się w zredukowanej (haploidalnej) liczbie chromosomów osobnika. Kompletna informacja genetyczna żywego organizmu bądź wirusa.

Przykłady:

Naukowcy odczytali genom wirusa odpowiedzialnego za powstawanie zapalenia płuc, który dotąd nie był znany w medycynie.

Genom ludzki zawiera wiele tysięcy genów kodujących białka.

Zmiany w DNA to mutacje, które mogą być różnego typu w zależności jakiej części genomu dotyczą.

Wyróżniamy mapowanie fizyczne oraz genetyczne genomu.

Zobacz również: