znak zapytania

Gender

Gender (ang. gender – płeć kulturowa, społeczna, niekiedy także płeć psychologiczna lub psychiczna; tożsamość płciowa. Składają się na nią takie elementy jak sposób zachowywania się, ubierania itp. Jest przekazywana poprzez naśladowanie, odgrywanie bądź przejmowanie od innych osób tej samej płci różnego typu zachowań. Odróżnia się od płci biologicznej (cechy fizyczne oraz zachowania seksualne), które wynikają z odmiennych funkcji oraz ról w procesie rozmnażania się.

Przykłady:

Ideologia gender coraz szerzej prezentowana jest wśród różnych subkultur.

Dziś usłyszałam po raz pierwszy w radiu oficjalny teledysk pt. „Gender”.

Zobacz również: