znak zapytania

Obligacje

Obligacje (łac. obligatio – zobowiązanie) papier wartościowy, zobowiązanie dłużne, które daje możliwość jego posiadaczowi prawo do otrzymywania stałego, z góry ustalonego dochodu wynikającego z wypłaty odsetek, oraz do jego sprzedaży po pewnym czasie.

Przykłady:

Obligacje rządowe były kiedyś najbardziej pewną formą lokaty kapitału.

Od zeszłego tygodnia rozpoczęto sprzedaż pięcioletnich obligacji skarbu państwa.

Na rynkach akcji, obligacji i nieruchomości panuje od dłuższego czasu wyraźna hossa.

Zobacz również: