znak zapytania

Lapidarny

Lapidarny (łac. lapidarius – odnoszący się do kamieni) – oszczędny w słowach, zwięzły, treściwy, dosadny.

Przykłady:

Jej lapidarny styl wypowiedzi dał wszystkim do zrozumienia jaki ma stosunek do swej konkurencji. Był pisarzem, który na tematy filozoficzne wyrażał się w sposób lapidarny.

Nauczyciel fizyki zawsze komentował wyniki testów w sposób bardzo lapidarny.

Zobacz również: