znak zapytania

Metafizyka

Metafizyka – (metá ta physiká – to, co następuje po fizyce):

  1. dział filozofii zajmująca się ogólną teorią bytu czyli ontologią, sposób uznawania rzeczywistości oraz metoda jej poznawania, zagadnienia sięgające ponad doświadczenia zmysłowe;
  2. potocznie: spekulacje myślowe oderwane od rzeczywistości.

Przykłady:

Głównym problemem metafizyki jest istnienie Boga oraz istnienie świata zewnętrznego.

Metafizyka to dzieło Arystotelesa bez tytułu, które następowało po księdze „Physika – Zjawiska przyrodnicze”.

Metafizyka to dyscyplina filozoficzna, która od wielu lat wzbudza zainteresowanie wielu wnikliwych badaczy.

Zobacz również: