znak zapytania

Migracja

Migracja (łac. migratio – przesiedlenie) jest to:

  1. wędrówka, przemieszczanie się ludności w obrębie kraju bądź pomiędzy jednym krajem a drugim w celu osiedlenia się;
  2. czynne lub bierne przemieszczanie się roślin bądź zwierząt z jednego obszaru na drugi.

Przykłady:

W czasach PRL-u migracja ludności wiejskiej do miast była bardzo powszechnym zjawiskiem.

Migracje ludności odbywają się zazwyczaj w celu poszukiwania lepszego standardu życia a także w celach zarobkowych.

Migracje roślin odbywają się zwykle za pomocą rozsiewania diaspor czyli zarodników, nasion.

Zobacz również: