znak zapytania

Nacjonalizm

Nacjonalizm (łac. natio – naród) przeciwieństwo internacjonalizmu, postawa społeczno-polityczna podporządkowująca interesy innych narodów interesom własnego narodu, podkreślająca nadrzędną rolę własnego narodu bądź mniejszości narodowych wobec praw innych narodów. Ideologia nacjonalizmu polega na wyolbrzymianiu zalet własnego narodu, nieuznawaniu jego słabości oraz żądaniu dla niego specjalnych przywilejów, pozostaje w nietolerancji i wrogości wobec innych narodów.

Przykłady:

Nacjonalizm narodów podporządkowanych w byłych krajach kolonialnych przejawiał się dążeniem do wyzwolenia narodowego.

Zwolennicy nacjonalizmu od dawna są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej.

Nacjonalizm to znana ideologia, która ma swoich zwolenników oraz przeciwników.

Zobacz również: