znak zapytania

Filantrop

Filantrop jest to człowiek zajmujący się działalnością dobroczynną, udzielaniem pomocy potrzebującym, wspierający finansowo różnego typu organizacje dobroczynne i działania. Słowo filantrop pochodzi z języka greckiego (philanthrōpia – dobroczynność, dobroć).

Przykłady:

Wszyscy uważali go za filantropa, choć nigdy nie mówił o tym głośno.

Prezes Zarządu znanej spółki został określony mianem filantropa, gdyż wsparł finansowo Dom Spokojnej Starości.

Filantrop to według definicji człowiek o wielkim sercu, który pragnienieść pomoc biednym i potrzebującym.

Zobacz również: