znak zapytania

Aberracja

Aberracja (łac. aberratio – zbłądzenie) jest to:

  1. zboczenie, odchylenie od normalnego stanu umysłowego;
  2. pozorne odchylenie ciał niebieskich d ich rzeczywistego odchylenia, które spowodowane jest ruchem Ziemi po orbicie bądź jej obrotem wokół własnej osi;
  3. wada soczewek, wyróżniamy jej dwa rodzaje: aberrację chromatyczną polegającą na tym, że promienie o różnych barwach nie są zbierane w tym samym punkcie oraz aberrację sferyczną, która powoduje zniekształcenie obrazu oraz jego nieostrość;
  4. w biologii aberracja chromosomów – zmiany w strukturze chromosomów, które w warunkach naturalnych występują spontanicznie.

Przykłady:

Haniebne czyny tej kobiety to prawdopodobnie rodzaj aberracji jej umysłu.

Przy aberracji sferycznej mamy do czynienia z nieostrym obrazem.

Aberracja chromosomów może być konsekwencją zmian genetycznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Zobacz również: