znak zapytania

Małżeństwo

Małżeństwo – związek kobiety z mężczyzną uznany przez prawo, którego celem jest wspólne pożycie dla dobra założenia rodziny oraz wzajemna pomoc a zwłaszcza wychowanie dzieci. Małżeństwo może zostać zawarte po osiągnięciu pełnoletności za świadomą zgodą przyszłych małżonków. Ślub konkordatowy polega na zawarciu małżeństwa przed duchownym po spełnieniu niezbędnych formalności wywoła również skutki prawne. Możliwe jest również zawarcie ślubu cywilnego i kościelnego, ale jest to już coraz mniej powszechna forma zawierania małżeństwa. Małżeństwo ustaje poprzez śmierć jednego z małżonków a za ich życia poprzez rozwód, który jest orzekany przez sąd.

Przykłady:

Małżeństwo tych dwojga ludzi okazało się bardzo udane.

Ich małżeństwo zostało unieważnione przez samego papieża.

Nie wiadomo, czy małżeństwo przez nich zawarte w Las Vegas będzie uznane przez prawo w naszym kraju.

Zobacz również: