znak zapytania

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca – (Dz. U. 2019 poz. 1292 – obwieszczenie marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców) – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełnił poniższe warunki:

  1. zatrudnił mniej niż 10 pracowników
  2. jego obrót roczny netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Przykłady:

Mikroprzedsiębiorcami są najczęściej podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdy mikroprzedsiębiorca może liczyć na okres przejściowy.

Od nowego roku każdego mikroprzedsiębiorcę mają obowiązywać nowe zasady kontroli podatkowej.

Zobacz również: