znak zapytania

Sepsa

Sepsa (łac. sepsis) inaczej posocznica – jest to zagrażająca życiu nietypowa reakcja organizmu na zakażenie. Nie jest klasyfikowana jako odrębna choroba, lecz jako dysfunkcja narządowa powstała na skutek zaburzonej odpowiedzi ustroju na zakażenie. Do najczęstszych przyczyn powstawania sepsy zalicza się infekcje układu moczowego, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Drobnoustrojami przyczyniającymi się do powstawania sepsy są Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i inne. Do sepsy dochodzi najczęściej na oddziałach intensywnej terapii.

Przykłady:

Dawniej sepsa kojarzona była z zakażeniem krwi tzw. bakteriemią.

W leczeniu sepsy stosuje się antybiotykoterapię, kortykosteroidy, płynoterapię i inne.

Kobieta, która leżała na oddziale położniczym miała sepsę, na szczęście lekarzom udało się uratować jej życie.

Zobacz również: