znak zapytania

Jury

Jury (czyt. żiri) – komisja sędziowska, zespół ekspertów w określonej dziedzinie powołany do rozstrzygania wszelkiego rodzaju konkursów: artystycznych, sportowych, literackich oraz przyznawania nagród.

Wyraz jury to rzeczownik, który jest nieodmienny, w wymowie akcent zawsze pada na ostatnią sylabę. Słowo juror wymawiamy natomiast zgodnie z jego pisownią (*nie: żuror).

Przykłady:

Jury jednogłośnie postanowiło przyznać pierwszą nagrodę znanej polskiej tancerce.

Jury nie było dziś w pełnym składzie, dlatego konkurs recytatorski nie odbył się.

Wczoraj powołano ostateczny skład jury, który będzie oceniał zawodników łyżwiarstwa z całego świata.

Jury było w niepełnym składzie, lecz zawody tego dnia i tak się odbyły zgodnie z planem.

Zobacz również: