znak zapytania

Ironia

Ironia (łac., z gr eironeia) według definicji jest to:

  1. Rodzaj ukrytej drwiny, złośliwość w wypowiedzi pozornie aprobującej, lekkie szyderstwo. Ironia, która zwrócona jest przeciw sobie to autoironia.
  2. Postawa, która polega na dystansowaniu się wobec innych ludzi i świata polegająca na dostrzeganiu w otaczającej rzeczywistości sprzecznych racji oraz pragnień.

Przykłady:

Twórczość Juliusza Słowackiego cechowała ironia romantyczna.

Cyprian Kamil Norwid w swej twórczości stosował ironię jako pewną taktykę podkreślającą przeciwieństwa występujące na świecie.

Ironią losu była utrata słuchu niemieckiego kompozytora i pianisty Ludwiga van Beethovena.

Zobacz również: