znak zapytania

Mobbing

Mobbing (ang. obleganie, osaczanie) – nieustanne dręczenie, nękanie oraz dokuczanie komuś w pracy. Mobbing następuje zazwyczaj ze strony pracodawcy w celu zmuszenia pracownika do odejścia z pracy.

Przykłady:

Prezes odrzucił pismo pracowników jednego z działu firmy, w którym oskarżyli oni kierownika o mobbing.

Mobbing to bardzo powszechne zjawisko również w Polsce.

Pracownik kuchni oskarżony o mobbing zgłosił się do sądu pracy.

Zobacz również: