znak zapytania

Utopia

Utopia (gr. ou = nic + tópos = miejsce; miejsce, którego nie ma). To wg słownika PWN wzniosły pomysł odbiegający od obecnych realiów. Utopia to także gatunek literatury dydaktycznej, w której pojawia się obraz idealnego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na zło i niesprawiedliwość społeczną, wizja nie licząca się z obiektywną rzeczywistością społeczną i przez to nie mająca szans na realizację. Utopia nazywamy także ideologię społeczno-polityczną głoszącą radykalne hasła programowe i postulująca zasady sprawiedliwości, nie licząca się jednak z obiektywnymi możliwościami rozwoju historycznego, opierająca się na fantazji oraz marzeniach o jakimś idealnym ustroju.

Przykłady:

Państwo zapewniające dostatek i spokojne życie każdemu obywatelowi to utopia.

Zobacz również: