znak zapytania

Slang

Slang (ang. slang) to język potoczny, niekonwencjonalny używany przez jakąś grupę społeczną, odmiana języka nacechowana ekspresywnością, nie podlegająca ścisłym normom języka literackiego.

Przykłady:

Rodzice bardzo często nie rozumieją swoich dzieci posługujących się młodzieżowym slangiem.

Odpowiednikiem slangu jest w języku polskim gwara miejsca, wiech.

Nie każdy potrafi posługiwać się żołnierskim slangiem, jest to mowa znana jedynie dla osób wtajemniczonych.

Zobacz również: