znak zapytania

Jak piszemy: w zamian czy wzamian

W zamian to wyrażenie przyimkowe, które piszemy zawsze rozdzielnie. Potwierdza to reguła ortograficzna mówiąca o tym, iż przyimki z wyrazami występującymi wyłącznie w połączeniach przyimkowych piszemy osobno podobnie jak w wyrażeniach takich jak: po kryjomu, na wyrost itp.

W zamian używamy tylko w zwrotach: dostać, dać coś w zamian za coś

Synonimami wyrażenia przyimkowego w zamian są: zamiast, w zastępstwie, w miejsce itp.

Poprawna pisownia

w zamian

Częste błędy

wzamian

Przykłady:

W zamian za swoją patriotyczną postawę otrzymał nagrodę.

Ten długopis otrzymałam od niej w zamian za kolorową figurkę królewny.

Zabrał dziecko na wycieczkę w zamian za dobre zachowanie.

Zobacz również - jak się pisze: