znak zapytania

Jak piszemy: burzyć czy bużyć

Czasownik burzyć stanowi formę bezokolicznika, którą w poprawnej formie piszemy z użyciem „rz” mimo braku współcześnie wymiany na „r”. Pisownię tego wyrazu warto zatem zapamiętać! Drugą wątpliwością językową w tym wyrazie jest pisownia z zastosowaniem „u” co wiąże się z pochodzeniem wyrazu burzyć od rzeczownika burza, który również piszemy przez „u”. Wyraz burzyć oznacza zakłócenie panującego powszechnie porządku np. burzenie ciszy nocnej bądź w innym znaczeniu po prostu psucie czegoś np. burzyć most, burzyć się przeciw komuś.

Poprawna pisownia

burzyć

Częste błędy

bużyć, bórzyć, bóżyć

Przykłady:

Nie zachowuj się tak agresywnie bo burzysz moje poczucie bezpieczeństwa.

Niebawem będziemy burzyć strop starego domu, który nadaje się tylko do rozbiórki.

Dlaczego burzycie panujący w tym mieście spokój?

Lubisz burzyć zbudowane przeze mnie zamki z piasku.

Zobacz również - jak się pisze: