znak zapytania

Jak piszemy: niezbyt czy nie zbyt

Partykułę nie – jako wyraz zaprzeczenia – pisze się rozdzielnie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników.

UWAGA: wyjątek stanowią wyrazy: niezbyt, nieraz, niebawem.

Niezbyt – nie bardzo, średnio, podrzędnie, słabo itp.

Poprawna pisownia

niezbyt

Częste błędy

nie zbyt

Przykłady:

Ola czułam się niezbyt dobrze, dlatego nie poszła dziś do szkoły.

Choć mam prawo jazdy od pięciu lat, niezbyt umiem jeździć samochodem.

Myślę, że Jacek niezbyt dobrze się zachował.

Powinieneś coś zmienić w twoim życiu, uważam, masz niezbyt wygórowane ambicje.

Zobacz również - jak się pisze: