znak zapytania

Jak piszemy: dozobaczenia czy do zobaczenia

Do zobaczenia inaczej do widzenia, do jutra, cześć, na razie; stanowi zwrot grzecznościowy przy pożegnaniu, który zawsze zapisujemy rozłącznie. Do zobaczenia jest wyrażeniem przyimkowym pochodzącym od przyimka prostego –do, które w połączeniu z innymi częściami mowy (najczęściej rzeczownikami) tworzy całość znaczeniową, w tym wypadku do zobaczenia.

Poprawna pisownia

do zobaczenia

Częste błędy

dozobaczenia

Przykłady:

Do zobaczenia za rok na następnym wyjeździe.

Kochani w takim razie do zobaczenia, widzimy się na następnym zjeździe.

Do zobaczenia później.

Zobacz również - jak się pisze: