znak zapytania

Jak piszemy: handlarz czy chandlarz

Handlarz to osoba zajmująca się sprzedażą, która kupuje produkty po niższych cenach oraz zbywa je po cenach znacznie wyższych osiągając w ten sposób zysk. Synonimami wyrazu handlarz są: domokrążca, sprzedawca, pośrednik.

Rzeczownik handlarz zawsze zapisujemy z użyciem –h zgodnie z zasadą, że występuje ono na początku wyrazu. W tym przypadku działa również druga zasada zgodnie, z którą –rz piszemy w zakończeniu –arz (handlarz, księgarz, kalendarz itd.).

Poprawna pisownia

handlarz

Częste błędy

chandlarz, chandlasz, handlasz

Przykłady:

Oleg to dobry handlarz, sprzedał mieszkanie po rodzicach bardzo okazyjnej cenie.

Kręcił się tu jeden handlarz, który chciał podpisać ze mną umowę na podłączenie telewizji kablowej.

Chyba zostanę handlarzem, bo w handlu są wysokie zarobki.

Na rynku możesz spotkać wielu handlarzy, od których kupisz produkty, na których Ci zależy.

Zobacz również - jak się pisze: