znak zapytania

Jak piszemy: pomorze czy pomoże

Obie formy są prawidłowe w zależności od zastosowanego kontekstu zdania.

  1. Pomorzem nazywamy historyczną dzielnicę Polski obejmującą jej nadmorskie ziemie, znana od wczesnego średniowiecza, nie obejmująca kraju Prusów. Wyróżniamy w jej obrębie dwie krainy: Pomorze Gdańskie oraz Pomorze Zachodnie. Pomorze w dopełniaczu liczby mnogiej: pomorzy to kraina leżąca nad morzem.
    Pomorze jest jednowyrazową nazwą geograficzną, toteż piszemy ją wielką literą. Rzeczownik ten zapisujemy z użyciem „rz” gdyż pochodzi od słowa 'morze', w którym zgodnie z regułą wymienności piszemy „rz” bo wymienia się na „r” (morze bo morski).
  2. Pomoże to czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono pomoże), który stosowany jest w kontekście niesienia komuś pomocy, przyczynienia się do czegoś, ułatwienia czegoś. Pomoże piszemy z użyciem „ż” zgodnie z regułą ortograficzną mówiącą, że „ż” piszemy wtedy, gdy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s w innych formach danego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych.

Poprawna pisownia

pomorze, pomoże

Częste błędy

Przykłady:

Janek wyprowadził się z Warszawy, by zamieszkać na Pomorzu.

W tym roku postanowiliśmy odwiedzić w wakacje Pomorze Zachodnie.

Człowiek zamieszkujący Pomorze to Pomorzanin.

Na Pomorzu w serwisie pogodowym zapowiedziano na jutro śnieg z deszczem.

Ania pomoże jutro bratu posprzątać pokój.

Jarek pomoże dziadkowi przy tegorocznych żniwach.

W tym roku ciocia nie pomoże mi przy nauce z matematyki.

Jaśkowi w niczym nie pomoże piątka z polskiego, na semestr i tak będzie miał zagrożenie.

Zobacz również - jak się pisze: