znak zapytania

Jak piszemy: względnie czy wzglendnie

Prawidłowa odpowiedź to przysłówek względnie, który bardzo często jest stosowany w niepoprawnej formie zamiast spójników: lub, albo, bądź (też) np.

Pokój do wynajęcia z meblami względnie (zamiast: lub, albo) bez nich.

Kupisz to za gotówkę, względnie (zamiast; bądź też) na raty.

Spędzimy urlop w Gdańsku względnie (zamiast: lub) w Gdyni.

Względnie czyli:

  • umiarkowanie, dość, stosunkowo;
  • potocznie mówiąc: dość dobrze, nieźle, znośnie;

Poprawna pisownia

względnie

Częste błędy

wzglendnie

Przykłady:

Wynik sprawdzianu był względnie pozytywny.

Na wyjeździe było względnie, nie można narzekać.

Jak Ci poszedł test na prawo jazdy? - Względnie.

Po wielogodzinnej operacji Marek czuje się względnie.

Zobacz również - jak się pisze: