znak zapytania

Jak piszemy: dążyć czy dąrzyć

Poprawną formą jest czasownik dążyć z użyciem „ż”.

Dążyć czyli iść, zmierzać dokądś, zabiegać, podążać dokądś.

W języku prasłowiańskim wyraz dążyć zapisywany był jako dǫžiti, historyczny zapis potwierdza zatem pisownię z użyciem „ż”.

Poprawna pisownia

dążyć

Częste błędy

dąrzyć, dożyć, donżyć

Przykłady:

Nigdy nie przestawał dążyć do zrobienia zawrotnej kariery w bankowości.

Trzeba dążyć do doskonałości, trening bowiem zawsze czyni mistrza.

Znany polityk publicznie oświadczył, iż za wszelką cenę będzie dążyć do sprawiedliwości.

Pragnę wspólnie z moimi współpracownikami dążyć do wykonania planu minimum.

Zobacz również - jak się pisze: