znak zapytania

Jak piszemy: druk czy drók

Słowo druk pochodzi z języka niemieckiego (druck), zatem możemy znaleźć podobieństwo w pisowni z użyciem „u”. Druk jest to wytwór poligraficzny np. książka, czasopismo. Jest to także proces sporządzania dużej liczby odbitek tekstu bądź instrukcji z formy drukarskiej. Rozróżniamy druk wypukły, płaski oraz wklęsły.

Poprawna pisownia

druk

Częste błędy

drók

Przykłady:

Jej nowa książka ma ukazać się drukiem jeszcze w tym roku.

Muszę dopracować jeszcze kilka drobnych zmian w mojej pracy magisterskiej, muszę między innymi wybrać rodzaj druku oraz kolor oprawy.

Drukarnie internetowe oferują w swych usługach między innymi druki cyfrowe.

Jeśli chcesz wykonać druk własnej książki powinieneś udać się do drukarni.

Zobacz również - jak się pisze: