znak zapytania

Jak piszemy: albowiem czy albo wiem

Albowiem jest to spójnik, który przekazuje w zdaniu dalszą część wypowiedzianej informacji. Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy.

Poprawna pisownia

albowiem

Częste błędy

albo wiem

Przykłady:

Nie lękaj się jutra, albowiem dzień ten szybko przeminie.

Podczas wyprawy warto wyposażyć się w dodatkowy prowiant, albowiem na szlaku nie ma sklepów.

W kraju zapanował wreszcie pokój, albowiem wrogie oddziały wycofały swoje siły poza linię frontu.

Warto czytać książki, albowiem dzięki nim nabywamy przydatną wiedzę.

Zobacz również - jak się pisze: