znak zapytania

Jak piszemy: nieraz czy nie raz

Obie formy są poprawne w zależności od kontekstu zdania.

Nieraz – przysłówek pochodzący od przymiotnika, który stanowi wyjątek w pisowni podobnie jak wyrazy: niebawem i niezbyt, choć wedle reguły ortograficznej w połączeniu z partykułą nie powinien być pisany rozdzielnie. Warto więc zapamiętać, że nieraz piszemy zawsze łącznie!

Synonimami przysłówka nieraz są: niejednokrotnie, wielokrotnie, systematycznie, na okrągło, okresowo, stale itp.

W innym kontekście, kiedy „nie raz” stanowi w zdaniu przeciwstawienie, wówczas piszemy je rozdzielnie.

WAŻNE: W pierwszym przypadku akcent pada na „nie”, w drugim zaś na „raz”, zatem w użyciu tego słowa nie jest ważny jedynie zastosowany kontekst zdania, ale także akcent.

Poprawna pisownia

nieraz, nie raz

Częste błędy

Przykłady:

Nieraz stałam na przystanku kilka godzin i marzłam w oczekiwaniu na autobus.

Jeszcze nieraz zatęsknisz za matczyną kuchnią.

Nieraz chciałam, aby przeczytał mi książkę.

Nie raz, nie dwa próbowałam wyperswadować daleką podróż.

Nie raz, lecz kilka razy próbowałam zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B.

Zobacz również - jak się pisze: