znak zapytania

Jak piszemy: wujt czy wójt

Wójt to rzeczownik rodzaju męskoosobowego, który piszemy z użyciem „ó” choć nie potwierdza tego żadna reguła ortograficzna, dlatego warto go zapamiętać. W wyrazie tym „ó” piszemy w pomimo braku obecnie wymiany na „o” lub „e”. Wójt w dawnej Polsce początkowo dziedziczny zwierzchnik organizacji miejskiej, od XV wieku mianowany przez radę miejską (tzw. wójt sądowy); później od 1950 r. przełożony gminy wiejskiej.

Poprawna pisownia

wójt

Częste błędy

wujt

Przykłady:

Napisałam do wójta podanie z prośbą o nawiezienie kruszywa na drogę gminną przy moim domu.

Nasz wójt pełni swoją funkcję już drugą kadencję.

Pracownicy Urzędu Gminy podlegają wójtowi.

Pensja wójta każdej gminy jest ustalana podczas zgromadzenia radnych.

Zobacz również - jak się pisze: