znak zapytania

Jak piszemy: narazie czy na razie

Na razie jest frazą przysłówkową, co znaczy: tymczasem, chwilowo, na pewien czas.

W innym kontekście – na razie stanowi frazę wykrzyknikową oznaczającą rodzaj pożegnania, na razie!

Jedyna poprawna forma to na razie pisane rozdzielnie.

Jest to wyrażenie przyimkowe, które jest niesamodzielną częścią mowy i dopiero w połączeniu z innym wyrazem, najczęściej z rzeczownikami tworzy całość znaczeniową. Konstrukcja wyrażenia na razie złożona jest z przyimka prostego na oraz rzeczownika razie. Wyrażenie przyimkowe piszemy najczęściej rozdzielnie, jest ono nieodmienną częścią mowy.

Poprawna pisownia

na razie

Częste błędy

narazie

Przykłady:

Na razie powstrzymam się od włosów, mam jeszcze na to czas.

Jak na razie w pracy i w domu układa mi się bardzo dobrze.

To ja już pójdę, na razie!

Ja na razie wstrzymam się od zabrania głosu.

Zobacz również - jak się pisze: